Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ČajkovHľadať
 
 

Matrika

5. Uzatvorenie manželstva

Vybavuje:  Matričný úrad v Rybníku
Kontakt:    Alica Dosedlová, matrikárka
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov (príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ.


Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Novej Dedine sa sobáše konajú v sobotu v sobášnej sieni Obecného úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo administrátorovi príslušného farského úradu.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:
Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
Rodný list obidvoch snúbencov
Občianske preukazy obidvoch snúbencov
Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
– rodný list
– doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
– doklad o štátnom občianstve
– doklad o pobyte
– potvrdenie o osobnom stave
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide  o ovdoveného cudzinca
– právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
– doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.
Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.


 

Mikroregión Tekov-Hont

Čajkovské bralie

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka